Gå til hovedindhold

Generalforsamling i HOT!

Så sker der noget i lokalrådet igen!

Indkaldelse til generalforsamling

i Lokalrådet

Holme-Olstrup og Toksværd lokalråd!

 

Torsdag den 30. marts kl. 19.00 - 21.00  i Holme-Olstrup Forsamlingshus.

Dagsordenen er ifølge vores vedtægter således.

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Lokalrådet vil være vært med en forfriskning til generalforsamlingen.

 

  • Husk at borgere der har bopæl eller har ejendom i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.
  • Husk at forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen og skal sendes til denne mail:   foldbirk@gmail.com

På vegne af HOT

Søren Peter Foldberg

PS. Giv gerne en melding om, hvis man gerne vil deltage med en sms på 51 23 56 82,

så vil der være en forfriskning til alle.

På forhånd tak.