Gå til hovedindhold
Nyhed - lokalområde

Dagsorden tirsdag 6. februar 2024

Læs dagsordenen til den 6. februar 2024

 • Læs op

Indhold

  HOT – Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd

   

  Dagsorden til Lokalrådsmøde tirsdag den 6.2.2024 kl. 19.00 - 21.00 hos Søren

  Indkaldte: Brian, Alex, Grethe, Winni og Søren

  Afbud: Grethe

   

  1.

  Godkendelse af sidste mødes referat.

   

  2.

  Status på økonomi

  Ansøgning til stormødet er fremsendt og godkendt.

  3.

  Orientering ved formanden

  Nye bænke opstillet. 

  Webredaktørmøde afholdt i Næstved Kommune

  4.

  Stormødet den 5. marts forberedelse af dette.

   

  5.

  Forberedelse af generalsforsamlingen den 11. marts.

   

  6. 

  Ny ansøgning modtaget fra Købmandsbutikken i Toksværd

   

   

  7.

  Eventuelt

   

   

  8.

  Næste møde hvornår?

   

   

  Bilag A

  HOT Lokalråd afsætter en pulje år for år med det formål at understøtte initiativer i

  lokalområdet, som gavner flest mulige såvel unge som gamle.

  Alle i lokalområdet kan søge lokalrådet om støtte til et initiativ.

  Lokaludvalget behandler ansøgningerne om støtte løbende over året. De første ansøgninger til en

  ny pulje kan behandles på det første lokalrådsmøde efter generalforsamlingen.

  HOT prioriterer initiativer, som er bæredygtige.

  Støtten skal være med til at få lokale initiativer godt i gang.

  Lokalrådet modtager ansøgninger løbende efter behov fra ansøgerne. Ansøgningerne skal afleveres

  til HOT skriftligt enten på mail eller til et af lokalrådets medlemmer.

  Ansøgningerne behandles på det første ordinære møde i lokalrådet. Ansøgningerne skal være

  formanden bekendt 72 timer før det møde, hvor sagen skal behandles således at det kan sættes på

  dagsordenen, og alle medlemmerne i lokalrådet kan blive bekendt med forslaget.

  I 2023 har HOT besluttet at afsætte 16 000 kr. til dette formål.

  Hver enkelt ansøgning kan tildeles op til 4000 kr.

  Lokalrådet melder tilbage til ansøgerne straks efter rådets beslutning,

  som også offentliggøres på HOT's hjemmeside.

  Revideret og vedtaget af HOT på det ordinære lokalrådsmøde torsdag den 22. juni 2023

  Bilag B

  Ansøgning

  HOT – Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd

  Formand Søren Peter Foldberg

  www.maerkhot.dk – Skriv til formanden – www.facebook.com/hotlokalraadHolme-Olstrup/Toksværd Lokalråd.

  Att: Søren Foldberg.

  Min Købmand nuværende ejer i Toksværd, ønsker at gå på pension.

  Derfor er en gruppe borgere, gået sammen om at samle penge ind. Således at Toksværd kan

  beholde sin Købmand.

  Der har været holdt borgermøde, hvor gruppen blev ophøjet til bestyrelse.

  Kaldet Toksværd Butikshus Bestyrelse .

  Processen har taget omkring to år.

  Vi ønsker at bevare vores lokale købmand, der på bedstevis servicere borgere der er forhindret i at

  handle ind selv, der er varer udbringning flere gange om ugen.

  Købmanden er også apoteks udleveringssted og har pakke afhentning .

  Butikken er samlingssted, der vedligeholder det lokale liv, det er arbejdspladser, der er mange

  unge der får deres første erhvervserfaring i vores lokale Købmand.

  Vi har fået tilsagn fra LAG midlerne, og landdistriktspuljen .

  Der er solgt anparter til lokale borgere, Fået donationer fra lokale forretningsdrivende.

  Der mangles omkring 200000 kroner. For at være i mål i forhold til køb af Købmanden.t ansøge

  Derfor ønsker Toksværd butikshus at ansøge Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd om midler til køb

  af Købmanden.

  Således at butikken kan blive ejet af borgerne.

  På Toksværds butikshus bestyrelses vegne.

  Dinni Frøsig.

  --------------------------------------------------------------------

  Bilag C.

  2024                        Arrangement              Tovholder

  Januar Lokalrådsmøde AFLYST SPF

  Februar Lokalrådsmøde tirsdag den 6. februar SPF

  SPF

  Marts Stormøde med vores “igangsættelse” af vores lokalområde den

  5. marts 2024 Toksværd Samlingshus

  Generalforsamling 11. marts 2024

  SPF

  April Lokalrådsmøde SPF

  Maj Lokalrådsmøde SPF

  Juni Lokalrådsmøde torsdag den 22. juni SPF

  Juli SPF

  August Lokalrådsmøde tirsdag den 15.8.2023 SPF

   

  Lokalrådsmøde: onsdag den 13. september SPF

  Oktober Lokalrådsmøde mandag den 9. oktober SPF

  November Lokalrådsmøde SPF

  December Lokalrådsmøde SPF

   

  Læs andre dagsordner og referater