Gå til hovedindhold

Referat af lokalrådets møde tirsdag den 6. februar 2024

 • Læs op

Indhold

  Referat af: Lokalrådsmøde tirsdag den 6.2.2024 kl. 19.00 - 21.00 hos Søren

  Indkaldte: Brian, Alex, Grethe, Winni og Søren

  Afbud: Grethe og Winni

  1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

  Godkendt.

  2. Status på økonomien: Der er søgt cirka 10 000 kr. til afholdelse

  af stormødet i marts måned.

  Beslutning:

  1. Vi overfører Eurapas Venners

  indestående til deres bankkonto.

  2. Budget til hundeskoven fastholdes, og

  der arbejdes videre efter Alex’s nye

  oplæg. Alex og Brian er på opgaven.

  Første skridt vil være at kontakte

  Næstved Kommune angående projektets

  muligheder. Kan man?

  3. Rådighedsbeløbet på 3300 kan gå til

  Købmandens butikkens ansøgningen i

  Toksværd.

  3. Orientering fra formanden: Orientering om webredaktørseminariet nys

  afholdt i januar.

  Orientering om bænkene. Champagnetur til

  foråret.

  Høringsperioden om handlekatalog for

  vores lokalområde. 5.6 - 8.4.

  Møde på Rønnebæksholm 4.3.24 17 - 19

  En lokalplan for energipark Fensmark bliver

  udsendt i høring! Vindmøllerne og

  vejføringen skal man se. Sende til

  Klimaudvalget…

  Møde om lokalplan 107 28.2.2024

  4. Stormødet 5. marts Formanden arbejder videre med mødet.

  Indbydelse skal fremsendes hurtigst til alle

  foreninger, resursepersoner i lokalområdet.

  og mødets taler skal høres, om

  vedkommende kan og vil. Husk kalenderen i

  indbydelsen.

  5. Forberedelse af generalforsamlingen

  11. marts

  Formanden udarbejder indkaldelse til

  generalforsamling samt annonce i ugeavisen.

  6. Vores kriterier og de modtagne

  ansøgninger:

  Se bilag A og Bilag B

  * Der er modtaget en ansøgning fra

  Købmandsbutikken i Toksværd Se bilag B

  * Vi imødekommer ansøgningen

  7. Eventuelt Forstanderen på Døgndiamanten er stoppet

  på Døgndiamanten.

  Næste møde tirsdag den 27. februar kl.

  19.00hos Søren Peter Foldberg

  Godkendelse af referatet fra sidste

  møde

  Godkendt.

   

  Bilag B

  Ansøgning

  Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd.

  Att: Søren Foldberg.

  Min Købmand nuværende ejer i Toksværd, ønsker at gå på pension.

  Derfor er en gruppe borgere, gået sammen om at samle penge ind. Således at Toksværd kan

  beholde sin Købmand.

  Der har været holdt borgermøde, hvor gruppen blev ophøjet til bestyrelse.

  Kaldet Toksværd Butikshus Bestyrelse .

  Processen har taget omkring to år.

  Vi ønsker at bevare vores lokale købmand, der på bedstevis servicere borgere der er forhindret i at

  handle ind selv, der er varer udbringning flere gange om ugen.

  Købmanden er også apoteks udleveringssted og har pakke afhentning .

  Butikken er samlingssted, der vedligeholder det lokale liv, det er arbejdspladser, der er mange

  unge der får deres første erhvervserfaring i vores lokale Købmand.

  Vi har fået tilsagn fra LAG midlerne, og landdistriktspuljen .

  Der er solgt anparter til lokale borgere, Fået donationer fra lokale forretningsdrivende.

  Der mangles omkring 200000 kroner. For at være i mål i forhold til køb af Købmanden.t ansøge

  Derfor ønsker Toksværd butikshus at ansøge Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd om midler til køb

  af Købmanden.

  Således at butikken kan blive ejet af borgerne.

  På Toksværds butikshus bestyrelses vegne.

  Dinni Frøsig.

  Bilag C.

  2023 Arrangement Tovholder

  Januar Lokalrådsmøde AFLYST SPF

  Februar Lokalrådsmøde tirsdag den 6. februar

  Lokalrådsmøde tirsdag den 27. februar

  SPF

  SPF

  HOT – Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd

  Formand Søren Peter Foldberg

  www.maerkhot.dk – Skriv til formanden – www.facebook.com/hotlokalraadMarts Stormøde med vores “igangsættelse” af vores lokalområde

  den 5. marts 2024 Toksværd Samlingshus

  Generalforsamling 11. marts 2024

  SPF

  April Lokalrådsmøde SPF

  Maj Lokalrådsmøde SPF

  Juni Lokalrådsmøde torsdag den 22. juni

  Champagnetur til vores nye bænke.

  SPF

  Juli SPF

  August Lokalrådsmøde tirsdag den 15.8.2023 SPF

  Septembe

  r

  Lokalrådsmøde: onsdag den 13. september SPF

  Oktober Lokalrådsmøde mandag den 9. oktober SPF

  November Lokalrådsmøde SPF

  December Lokalrådsmøde SPF

  HOT – Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd

  Formand Søren Peter Foldberg

  www.maerkhot.dk – Skriv til formanden – www.facebook.com/hotlokalraad

  Se flere nyheder fra Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd